Wat is beschermingsbewind?

Het kan voorkomen dat iemand niet in staat is zijn financile zaken goed te beheren.
Dit kan vanwege een lichamelijke of geestelijke gesteldheid.
Hierdoor kunnen schulden ontstaan met allerlei nare gevolgen zoals afsluiting energie, huisuitzetting, royement van verzekeringen e.d.
In dat geval kan beschermingsbewind worden aangevraagd.
Of ingeval iemand niet in staat is zijn financin goed te beheren.

Welke goederen vallen onder beschermingsbewind?


Dit kunnen alle financile zaken zijn, maar ook specifiek vermelde welke door de bewindvoerder worden behartigd, dus de betrokkene mag zelf niet niet beslissen of deze verkocht worden.

Wie kan bewindvoering aanvragen?


Wat mag u van de bewindvoerder verwachten?


Wat kost het

De kosten voor beschermingsbewind worden jaarlijks door de rechtbank vastgesteld. Indien men niet voldoende draagkrachtig is wordt hiervoor bijzondere bijstand voor aangevraagd bij uw gemeente.